Allogreft – MTF Biologics

(MTF Biologics) Musculoskeletal Transplant Foundation  www.mtfbiologics.org

 • MTF Biologics mütevelli heyeti hekimlerden oluşan kar amacı gütmeyen bir vakıftır.
 • AATB ve FDA standartlarını çok aşan, sektörün en katı standartlarını kullanarak en yüksek emniyet kriterlerine uygun doku sağlamaktadır. 
 • MTF, Doku kalite ve performansından hiç bir şekilde taviz vermeyen işleme yöntemleri uygular.
 • Potansiyel donörlerin yalnızca % 2  kabul eden %98 gibi bir oranını reddeden katı seçim kriterlerine sahiptir.   İnceleyiniz ! ! ! 
 • Masif kemik greftleri, Menisküs greftleri için en ideal eşleştirme sistemine sahiptir, bu sayede hastalara en uygun ölçüde allogreft sağlar.
 • ABD Farmakopesine uygun USP <71> sterillik testi uygulayarak ürünlerin ekstra güvenli olduğunu kanıtlar.
 • 35 yılı aşkın sürede 900 milyondan fazla dokunun rakipsiz emniyetli uygulama tecrübesi

MTF çok çeşitli cerrahi işlemler için, yüksek güvenilirlik ve niteliği olan allogreft dokular sunulmaktadır.

Uygulamalara Göre Greft Türleri

Omurga cerrahisi için standart tür ve şekillerdeki dokular,

Spor cerrahisi için yumuşak dokular, Menisküs, Cartilaj Allogreft Matrix.

Çok çeşitli uygulamalar için standart kemik boşluk doldurucu greftler,

Ortopedik tümör rezeksiyonu ve eklem tamirleri için masif kemik greftleri bulunmaktadır.

Doku Formları

 • Kemik Boşluk Gidericiler (Chips, Kortikal veya Demineralize Kemikler)
 • Omurga için Standart Kemik Greftleri
 • Spor Cerrahisi Greftleri (Tendonlar, Ligamentler, Menisküs greftleri) ( Kataloğa burdan ulaşabilirisiniz. )
 • Masif Kemik Greftleri : Yapısal Destek ve Tümör Boşlukları
 • High Tibial Osteotomy (HTO) Wedge
 • ENHANCE (Cotton ve Evans Wedge)
 • Perikardium & Fasia Greftleri
 • Costal Cartilage  (kıkırdak) grefti 
 • BellaDerm Asellüler Dermis   greftleri
 • Adipse Matrix 

————————–————————————-

Costal Cartilage (Kıkırdak) allogrefti

Costal Cartilage

Costal Cartilage grefti (Kataloğa burdan ulaşabilirsiniz.)

—————————————————————

Kemik Boşluk Gidericiler

ChipsGreft    Kansellöz Chips ölçüleri için tıklayınız.

    Kortikal Chips ölçüleri için tıklayınız.

    Demineralize kemik ölçüleri için tıklayınız. 

Kemik defektleri, travma, tümör rezeksiyonu, kalça ve diz protez revizyonlarında kullanılan kemik boşluk   doldurucuları, ve yapısal destek sağlayan kortikal greftlerdir. Ayrıca, osteoindüktif karakterde, kemik oluşmasını ve iyileşmeyi hızlandıran, hastanın daha kısa sürede normal fonksiyonlarına kavuşmasını sağlayan demineralize kemik allogreftleri vardır. Geniş seçenekli doku türleri, cerrahi işlemin ve tedavinin kolaylaşmasını sağlamaktadır.

—————————————————————

Omurga için Standart Kemik Greftleri

       İliac Creast ölçüleri için tıklayınız.

MTF allogreftleri ile yapılan servikal füzyon, lomber füzyon diğer düzeltici omurga cerrahi işlemleriyle, omurganın fonksiyonu yeniden sağlanır ve hastanın yaşam kalitesi artırılır. Standart MTF omurga greftleri, kortikal ve yoğun kanselöz yapının integrasyonunu sağlar. Iliac crest ve patella wedge’leri de içeren çeşitli kemik allogreft türleri, hekimlere geniş seçim olanaklarını sunmakta, cerrahi işlemi kolaylaştırmakta ve hastanın gereksinimini karşılamaktadır.

—————————————————————

Spor Cerrahisi Greftleri (Tendonlar, Ligamentler)

MTF’ten, ACL (ÖÇB) ,diğer ligamentler, kartilaj (kıkırdak) dokuların tamiri ve menisküs nakli için dokular kullanıma hazırdır. MTF’in aseptik özel doku prosesi, spor cerrahisi allogreftlerinin biyomekanik karakterlerini korur ve görünümlerinin değişmeden kalmasını sağlar.

ACL (Ön Çapraz Bağ) Tamiri
MTF, ön çapraz diz bağının primer tamiri ve revizyonunda, hasta morbiditesinden ve otogreft ile ilgili komplikasyonlardan kaçınmak üzere geniş allogreft seçenekleri sunmaktadır. Patellar Bone -Tendon-Bone, Achilles Tendon, Anterior Tibialis Tendon, Posterior Tibialis Tendon, Semitendinosis Tendon, Gracilis Tendon, Quadriceps Tendon and Peroneus Longus Tendon seçenekleri bulunmaktadır. Tüm tendonlar enyüksek kaliteyi garanti etmek üzere aseptik özel prosesten geçirilmişlerdir.

Kartilaj Tamiri İçin Osteokondral Greftler (Kıkırdaklı eklem kemik greftleri)
Odaklanmış veya yaygın eklem kıkırdağı hasarları için, MTF’den soğutularak saklanmış taze osteokondral allogreftler. Patentli saklama ortamı hücre canlılığını koruyarak, implant bölgesine canlı kondrosit taşınmasını sağlar. Osteokondral allogreftler otogreftleme ile bağlantılı olabilen ağrı ve morbiditeyi önler.

Menisküs Nakli

Menisküs allogreftleri, kısmi veya tam meniskektomi uygulanacak hastalar için bir tedavi seçeneğidir. Eklemin stabilize edilmesi, ağrının giderilmesi, eklem mesafesinin korunması, kondil temas alanının artması ve şok absorbsiyonuna yardım ederler.

Spor Hekimliği sayfamızı burdan  ziyaret edebilirsiniz.

—————————————————————

High Tibial Osteotomy (HTO) Wedge

Wedge aralığına uygun özel ölçülerde wedge ‘ler.

Tipik osteotomi bölgesine uygunluk için özellikle tibia proksimalinden hazırlanmış

Remodeling sırasında yapısal destek sağlayan kortikal kenarlı

Kanselöz tarafı ile kemik ikamesi için çekici bir ortam sağlar.

MTF’ nin özel patentli işleme metodu ile hazırlanan, kemik bütünleşmesine ekstra destek sağlayan greft materyali

High Tibial Osteotomy (HTO) Wedge ölçüleri

—————————————————————

ENHANCE (Cotton ve Evans Wedges)

“Calcaneus Uzatma & Osteotomi Wedge

Hekimlere düz tabanlık deformitesinin düzeltilmesinde güvenebilecekleri şekil verilmiş wedges allogreftler

Yoğun kanselöz kemiğin sağladığı mükemmel inkorporasyon ortamı.

İki taraflı kortikal kenarın yapısal desteği

Hazır ölçüleri ile ameliyatta şekillendirme yapmak gerekmez.

Cotton ve Evans tekniği için özel ölçü ve şekiller

ENHANCE ( Evans & Cotton) Wedge kataloğunu görmek için tıklayınız.

—————————————————————

MASİF KEMİK GREFTLERİ : Yapısal Destek ve Tümör Boşlukları

              
MTF’den, yapısal destek ve çıkarılan tümörün boşluğunun giderilmesi için kullanılan ortopedik dokulardır. Kemik defektleri, travma, tümör çıkarılması, kalça ve diz protez revizyonlarında uygulanırlar. MTF, hekimler için, en geniş masif greft stoğunu bulunduran doku bankasıdır. Femur başından tibia şaftlarına kadar çok çeşitli masif allogreftle, MTF, hastanın gereksinimine en uygun olan allogrefti sağlar. Hastanın anatomisine ve dokularına en uygun masif dokunun temini için eşleştirme servisi hakkında daha fazla bilgi edinilebilir.

—————————————————————

   1-   MTF ALLOGREFT  ürünleri Genel Kataloğu  

Görüntüle 

   2-   ENHANCE ( Evans &Cotton) Wedge kataloğu

Görüntüle

   3-   MTF Peroneus Longus Tendon Kataloğu

Görüntüle

   4-   MTF Spor Hekimliği Kataloğu

Görüntüle

   5-   MTF Allopatch, Tendon rüptür tamirleri kataloğu

Görüntüle

Kalite Belgeleri

*

  (AATB) belgesini görüntülemek için     Tıklayınız.

*

  (FDA)   belgesini görüntülemek için

Tıklayınız.

*

 (Sigorta) belgesini görüntülemek için

Tıklayınız.