Duyurular !!!

 

 

Allogreftlerle ilgili önemli Bilgiler

İndirme Linkleri

–       İnsan Doku ve Hücreleri ile ile bunlarla ilgili merkezlerin kalite ve güvenliği  hakkında yönetmelik

 27 Ekim 2010

–       İnsan Doku Ve Hücrelerinin Ruhsatlandırılması ve bu ürünlerin üretim,  ithalat, ihracat, depolama ve dağıtım faaliyetlerini yürüten merkezler hakkında tepliğ

–       Tebliğ ekleri;

       – EK-1-2-3-4

       – EK-5

04 Nisan 2014

 Allogreft Ödemeleri Hakkındaki duyuruda

–       12.03.2014 tarihi itibariyle  Allogreftler  ürün bazında TİTUBB kayıtlarının tamamlanmış olma şartı ve sigorta belgesi  aranacaktır.  

12.mart 2014

–       SUT (SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 25 Temmuz 2014 – 29071 )

SUT (resmi Gazete)

–       Tıbbı Malzeme Branş Kodları

Branş Kodları Listesi

–       Allogreft ürünler Titubb ekranında ne şekilde bulunacağı

hakkında görsel